NIEUWE BERICHTEN

Nieuwe berichten


KERKGEBOUWEN 88 inspirerende voorbeelden van nieuw

Kerkgebouwen
88 insprerende voorbeelden van nieuw gebruik - appartement tot zorgcomplex

Een uitgave van Uitgeverij Blauwdruk (2020)
In samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Redactie:
Albert Reinstra
Frank Strolenberg

Mijn bijdrage aan deze publicatie bestaat uit veertien foto's.

Zie ook:
https://www.cultureelerfgoed.nl/