Fotografie

Foto van de maandContact Peter H. Toxopeus en Denise Holtkamp


Contact

Peter H. Toxopeus
GSM: +31-(0)6 48 78 666 9
E-mail: artox.fotografie@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/peterhtoxopeus

Peter H. Toxopeus: Fotografie


Peter H. Toxopeus

Lid van Kunstenaarscentrum Bergen(KCB), 2011
Member of Artist Center (KCB), 2011

Nothing on this site may be copied, published, reproduced or modified without written permission.
By entering my website you agree to these terms.

© All rights reserved / Tous droits réservés

Denise Holtkamp: BEELDENDE KUNST


Denise Holtkamp studeerde af aan de Rietveld Academie te Amsterdam (1980) aan de afdeling tekenen en schilderen bij Piet Klaasse.

©
All rights reserved / Tous droits réservés / Denise Holtkamp.

Zie voor haar werk:

www.deniseholtkamp.nl

https://www.facebook.com/deniseholtkamp.nl/?fref=ts

Last updated on 25-11-2018

2018 TENTOONSTELLING: MENS – van Mona Lisa tot selfie

Spiegeling: Fotocollage

TENTOONSTELLING

MENS – van Mona Lisa tot selfie

13 oktober – 2 december 2018

Deelnemende kunstenaars:
Kees Admiraal | Yvonne Alting | Dominique Ampe | Elsbeth Cochius | Marit Dik | Fennanda Eleveld | Carla Ellens | Gertjan Evenhuis | Marlijn Franken | Marjan de Glopper | Ellen J. de Groot | Jan van der Haven | Anno van der Heide | Hedwig van der Heiden | Annet van den Heuvel | Aad Hoetjes | Denise Holtkamp | Rob Komen | Madeleine Leddy | Leentje Linders | Ingeborg Oderwald | Karen Opstelten | Carla Rump | Willem Schotten | Ieke Spiekman | Peter H. Toxopeus | Marli Turion | Nicole Verhalle

MENS – VAN MONA LISA TOT SELFIE

Mensen zijn in de loop van de tijd op de meest uiteenlopende manieren weergegeven, gestileerd in lijnen zoals in de vroegste tijden, naar de minutieus en herkenbaar waarneembare werkelijkheid heel minutieus en herkenbaar, zoals bijvoorbeeld in de Renaissance, en later vrij vanuit de innerlijke bewegingen van de kunstenaar zodat de emotie trilt in elke verfstreek op het doek en in elke vinger in de klei.

In de tentoonstelling mens, van Mona Lisa tot selfie brengen de kunstenaars van het KCB – gevoed door alle ontwikkelingen in verleden en heden – in hun werk gevoelens, gedachten en opvattingen op hun eigen, specifieke manier tot uitdrukking. Bijvoorbeeld in een realistisch uitgevoerd werk, of in een geabstraheerd beeld waarbij het onderzoek van het medium een belangrijke plaats heeft ingenomen in de uitbeelding van de figuur. Maar ook in een beeld waarin vermenging van materialen en stijlkenmerken tot een eigen opvatting van selfies heeft geleid.

Door de tentoonstelling schemert de vraag naar het wezen van de individualiteit van de mens. Maakte men als menselijk wezen lang geleden vooral deel uit van een groep, systeem of een cultuur, meer en meer is de mens als individu centraal komen te staan in zijn eigen leven. De geest van deze individualistische tijd is zichtbaar in het werk van de geëxposeerde kunstenaars. Want de titels van de werken op deze tentoonstelling lopen uiteen van ‘Zie de Mens’ tot ‘Schilfie’ en Selfie’ tot ‘Formule om mezelf uit te vinden’.

De tentoonstelling wordt zaterdag 13 oktober geopend en is van 14 oktober t/m 2 december 2018 te zien in Museum Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen.2018 FOTOTENTOONSTELLING: DE KERK VAN MORGEN


Fotopanelen De Kerk van Morgen - Multifunctioneel2018 FOTOTENTOONSTELLING: DE KERK VAN MORGEN


Fototentoonstelling over het hergebruik van monumentale kerken. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de viering van 500 jaar Grote Kerk Alkmaar en is georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar.
In de komende jaren zullen vele kerken in Nederland hun kerkelijke functie verliezen. Het vinden van een nieuwe functie is voor veel kerkgebouwen een noodzaak om te kunnen blijven bestaan. Nederland heeft vele voorbeelden die laten zien hoe dat respectvol wordt opgepakt.
De tentoonstelling geeft twintig voorbeelden van kerken met een nieuwe functie. Soms is het nieuwe gebruik multifunctioneel, zoals voor exposities, evenementen, prijsuitreikingen, muziekuitvoeringen en beurzen.
Soms zijn kerken heringericht voor één specifieke nieuwe functie.
Als architectuurcentrum willen wij een bijdrage leveren met een activiteit die niet kijkt naar het verleden van de kerk maar naar de toekomst, naar het toekomstig gebruik van de kerk.
Daarmee belicht de tentoonstelling een actueel en landelijk thema. Veel kerken in Nederland verliezen in de komende jaren hun functie. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het om een aantal van tussen de 2500 en de 5000 kerken. En het gaat dan om gebouwen die door hun monumentale waarde en hun maatschappelijke functie, veelal als onmisbaar worden beschouwd. Voor de meeste van deze gebouwen is het vinden van een nieuwe functie een noodzaak om te overleven.

De tentoonstelling zal voorbeelden laten zien van 20 grote kerken die multifunctioneel worden gebruikt (denk aan exposities / evenementen / prijsuitreikingen / muziekuitvoeringen / beurzen etc.), of die zijn ingericht voor een geheel nieuwe functie (zoals bijvoorbeeld boekwinkel, hotel, woningen of een wellness centre).
De foto’s zullen worden gepresenteerd in de vorm van gotische ramen die worden opgehangen in de zijbeuken van de kerk, en waar je vrij onder door loopt.

Daarnaast zullen partijen die de afgelopen jaren in de Grote Kerk aanwezig waren met eigen manifestaties de resultaten van hun evenement presenteren.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 3 augustus om 16 uur. Dit wordt een groot evenement met sprekers en muziek, onder andere van organist / componist Guus Janssen samen met slagwerkvirtuoos Han Bennink.
Op vrijdag 24 augustus om 14 uur vindt in de Grote Kerk een Presentatie-bijeenkomst plaats over het hergebruik van vrijkomende kerkgebouwen. De presentaties worden verzorgd door zes architecten die hebben gewerkt aan de herinrichting van de in de tentoonstelling getoonde kerkgebouwen.

Van het tentoonstellingsmateriaal is een uitvoerige publicatie samengesteld.
Aan de samenstelling en vormgeving van de tentoonstelling wordt onder andere meegewerkt door de kunstenaars Pauline Bakker en Willem Bakkum, fotograaf Peter H. Toxopeus, en door Frank Strolenberg, programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De tentoonstelling is gedurende de hele maand augustus in de Grote Kerk te bezichtigen: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur.

BROCHURE

Van de tentoonstelling De Kerk van Morgen is een fraaie brochure van 68 pagina’s vervaardigd.
De kosten daarvan bedragen € 13,45 (inclusief € 3,50 verzendkosten)
De brochure kan worden besteld via info@aia-alkmaar.nl onder vermelding van “De Kerk van Morgen”, en naam en adres van de besteller.
De brochure komt uit op 3 augustus 2018 en zal u na die datum, samen met de factuur zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.

Fotografie van anderen Multifunctionele kerken:
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk in Breda:
Grote Kerk in Delft, bovenste foto: J. Lousberg
Pieterskerk in Leiden: Hielco Kuipers

Fotografie: Peter H. Toxopeus

In opdracht van het Arichtectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA)

Fotopanelen De Kerk van Morgen - Monofunctioneel

TENTOONSTELLING

FOTOTENTOONSTELLING DE KERK VAN MORGEN

Fototentoonstelling over het hergebruik van monumentale kerken. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de viering van 500 jaar Grote Kerk Alkmaar en is georganiseerd door het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar. In de komende jaren zullen vele kerken in Nederland hun kerkelijke functie verliezen. Het vinden van een nieuwe functie is voor veel kerkgebouwen een noodzaak om te kunnen blijven bestaan. Nederland heeft vele voorbeelden die laten zien hoe dat respectvol wordt opgepakt. De tentoonstelling geeft twintig voorbeelden van kerken met een nieuwe functie. Soms is het nieuwe gebruik multifunctioneel, zoals voor exposities, evenementen, prijsuitreikingen, muziekuitvoeringen en beurzen. Soms zijn kerken heringericht voor één specifieke nieuwe functie. Presentaties van een aantal partijen die in de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de Grote Kerk zijn onderdeel van de tentoonstelling. Van het tentoonstellingsmateriaal is een uitvoerige publicatie samengesteld. •
Vrijdag 3 augustus om 16.00 uur: Opening van de tentoonstelling met sprekers en muziek.
Op 24 augustus zal om 14.00 uur door 6 architecten een toelichting worden gegeven op hun herinrichtingsplan.
Gedurende de hele maand augustus is de tentoonstelling in de Grote Kerk te bezoeken. Geopend op dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Fotografie: Peter H. Toxopeus


In opdracht van het Arichtectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA)


Exposities / Expositions ARTOX-fotografie


2017
KRANENBURGH - KUNST = EEN VEELKOPPIGE DRAAK

AAN DEZE TENTOONSTELLING NEEM IK DEEL MET 22 FOTO'S.

Om zijn 70-jarig jubileum te vieren komt het KCB dit voorjaar met de manifestatie Kunst = een veelkoppige draak.
Deze omvat een grote overzichtstentoonstelling, een symposium en diverse podiumactiviteiten die gedurende zes weken de toon zetten in museum Kranenburgh.
Vanaf 5 maart is in de villa van Kranenburgh al werk van KCB-voorvechters en leden van het eerste uur te bewonderen.
De feestelijke manifestatie start op zondag 2 april 2017 met de opening van de overzichtstentoonstelling.


AAN DEZE TENTOONSTELLING DOE IK MEE MET 22 FOTO'S ONDER DE TITEL: 'IN BALLINGSCHAP'

Gedurende februari en half maart 2016 was ik opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, Noordwest Ziekenhuisgroep, voorheen MCA.
Daar werd mijn wereld vanwege een bacteriële infectie op de hartklep (endocarditis) plotseling tot een wel heel kleine wereld teruggebracht.
Die periode heb ik ervaren als een ‘in ballingschap verkeren’.
Toch wilde ik mijn lot niet lijdzaam ondergaan.
Ik wilde greep houden op mijn situatie en besloot daarom een fotoserie te maken van mijn nieuwe omgeving.

Op deze expositie toon ik een keuze uit die serie foto’s onder het motto:
‘Alle kunst is een in opstand komen tegen het lot van de mens.’
André Malraux, 1953

DE TENTOONSTELLING IS TE BEZOEKEN VAN 2 APRIL T/M 5 JUNI 2017.

2016
CONTRASTEN
28 februari t/m 17 april 2016 - Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) in Kranenburgh, culturele buitenplaats Bergen NH
Aan deze expositie neem ik deel met een compositie van 51 foto's.
Voor deze fototentoonstelling werd kunstenaars van het KCB gevraagd te tonen hoe zij het medium fotografie gebruiken in hun kunstuitingen.
De expositie in de Villa op de eerste etage toont een uiterst gevarieerd en dynamisch beeld van de 23 deelnemende kunstenaars:.

2015
'DE REALISTEN' expositie door 18 leden van Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) in Kranenburgh, culturele buitenplaats Bergen NH
Ik exposeerde met acht foto's.
Van 22 maart 2015 t/m 3 mei 2015 in de Villa op de eerste etage.

2014
Museum Kranenburgh Bergen NH, KCB.
IK TRACHT OP POËTISCHE WIJZE Lucebert (1924-1994)
Van 18 november 2014 t/m 12 april 2015 is in Museum Kranenburgh de tentoonstelling 'LUCEBERT, THUIS IN BERGEN' te zien.

2013
Kunstenaarscentrum Bergen (KCB)
, Bergen N.-H., ONDER DE LEDEN, groepstentoonstelling.
Ruim 130 leden van het KCB exposeren in het nieuwe Museum Kranenburgh, Culturele buitenplaats Bergen.

Buiten = Binnen = Buiten, mijn bijdrage bestaat uit een serie van acht foto's.
165 Portretten van de werkende leden van het KCB: Deze zijn gemaakt door Peter H. Toxopeus en Ton Voermans.
De tentoonstelling duurt van 7 juli t/m 18 augustus 2013.

2012
Galerie RudolfV, Amsterdam, Slotexpositie: 1 dec. 2012 tm 12 jan. 2013, groepstentoonstelling.

Kunst10daagse in Bergen N.-H., 19 oktober t/m 28 oktober, Huis De Rekere, solotentoonstelling.

Kunstenaarscentrum Bergen (KCB), Bergen N.-H., Salon van nieuwe leden, groepstentoonstelling.

2011
Kunstenaarscentrum Bergen (KCB)
, Bergen N.-H., De Beste Wensen, groepstentoonstelling.

Kunstenaarscentrum Bergen (KCB), Bergen N.-H., FOTO/suggestie, groepstentoonstelling.

2008
Galerie RudolfV
, Amsterdam, Jubileumtentoonstelling (10 jaar).

2004
Dintra interieur
, Alkmaar

2003
Sudio Café Chez Willy
, Trouville-sur-Mer, La France

2001
Provinciehuis
, Haarlem

2000
Galerie RudolfV, Amsterdam

1999
Westergasfabriek
, Amsterdam, Bouw bioscoop 'Het Ketelhuis'

1998
Monumento Urbano
, Zaandam, Peter H. Toxopeus en D. Holtkamp

Salons


2011
Alkmaar, Peter H. Toxopeus met Gert Engels, Sieraden

2009
Alkmaar, Denise Holtkamp, Salon De Berg, werk op papier

2007
Alkmaar, Peter H. Toxopeus met Gert Engels, Sieraden

2006
Hoorn, Peter H. Toxopeus met Gert Engels, Sieraden

FOTOREPORTAGES

CANTO OSTINATO en SIMEON TEN HOLT


Polo de Haas en Kees Wieringa speelden Canto Ostinato in Kranenburgh: Culturele Buitenplaats in Bergen NH op 9 februari 2013.

A. ROLAND HOLST-LEZING door Jan van der Vegt


A. Roland Holst-lezing door Jan van der Vegt in Frankenstate, Bergen NH. (Nederland) op 18 februari 2014.

Jan van der Vegt (1935) is schrijver en biograaf.

http://www.meulenhoff.nl/nl/p4c347eec0595f/96908/jan-van-der-vegt.html

Nacht van de PoŽzie in Museum Kranenburgh


Nacht van de Poëzie in Museum Kranenburgh in Bergen NH, 1 februari 2014.

Museum Kranenburgh opening WONDER 10 nov. 2013

Jaap Schoen, voorzitter St. Vrienden Kranenburgh


Opening Museum Kranenburgh met manifestatie WONDER, 10 november 2013, Bergen NH

Voor de Vrienden van Kranenburgh.

Museum Kranenburgh opening WONDER 9 nov. 2013


Opening Museum Kranenburgh met manifestatie WONDER, 9 november 2013, Bergen NH

Voor Gemeente Bergen, Provincie NH en genodigden.

Museum Kranenburgh opening WONDER 8 nov. 2013


Opening Museum Kranenburgh met manifestatie WONDER, 8 november 2013, Bergen NH

ONDER DE LEDEN - FINISAGE 18 AUGUSTUS 2013


Finisage van Onder De Leden in Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen NH. op 18 augustus 2013

Toespraken van Irma Laarman (waarnemend voorzitter/penningmeester van het KCB) en Kees Wieringa (directeur van Kranenburgh).

Deze zondagmiddag werd de tentoonstelling met werk van de leden van het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) afgesloten met diverse optredens:

Corinne Moerbeek: eigen gedichten en piano: delen uit haar composities voor piano.

Kees van Unen: compositie, Theo Steemers: video, en Hans de Jong: live-saxofoon met ‘Jounk’-mixed media.

Theo Olthuis: dichter, voordracht ‘Aforismen’, met Hans de Jong: saxofoon.

Rober Valter: piano en zang, eigen werk en teksten van Jacques Brel.


ONDER DE LEDEN - EXPOSITIE KCB IN BERGEN NH


Onder De Leden in Museum Kranenburgh

Ledenexpositie van meer dan 130 kunstenaars van het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB)

De tentoonstelling in Museum Kranenburgh in Bergen NH vindt plaats van 7 juli t/m 18 augustus 2013
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
Telefoon: 072-5894195 en 072-5898927

Openingstijden:
dagelijks 11.00-17.00 uur
maandag gesloten


ONDER DE LEDEN - FOTOPROJECT PETER H. TOXOPEUS


Onder De Leden in Museum Kranenburgh

Het installeren van mijn fotoproject BUITEN=BINNEN=BUITEN

8 foto's door de ramen van de Oude Villa, het afgebroken Werkmanshuisje en de zalen in de Nieuwbouw van Kranenburgh

De foto's zijn te zien in de villa.
ONDER DE LEDEN - BEELDHOUWERS PLAATSEN HUN BEELDEN


Onder De Leden in Museum Kranenburgh

De beeldhouwers plaatsen hun werk in de voortuin van Museum Kranenburgh
HOLLAND trifft UCKERMARK


HOLLAND trifft UCKERMARK

Van 25 mei t/m 11 juli 2013 exposeerden in de Galerie im Neuen Rathaus van de Kunstverein Templin in Duitsland:

Christian Breissler: Glasobjekte
Denise Holtkamp: Malerei
Peter H. Toxopeus: Fotografie
Marja Vleugel: Lithografie

http://kunstverein-templin.de/artikel/holland-trifft-uckermark/


Kranenburgh Opening Kunstuitleen 31 03-2013


Kranenburgh Culturele Buitenplaats Bergen

Opening van de Kunstuitleen op 31 maart 2013

Klik op de foto >>>


KCB Tentoonstelling INTERMEZZO I Opening


Tentoonstelling Intermezzo I, opening 17 februari 2013


Aan Intermezzo I nemen deel:
Kees de Kort en Korneel Min t/m 10 maart
Michiel Hertroys en Jos Kruit t/m 17 maart
Kees Bierman en Marinus Fuit t/m 24 maart

Zij worden opgevolgd door respectievelijk: Ger Dekker, Eric Beets en Aad Hoetjes met hun gasten.


KCB Tentoonstelling INTERMEZZO II


KCB Tentoonstelling INTERMEZZO II 29 maart 2013

Aan Intermezzo II nemen deel
Ger Dekker en Gerda Kruimer
van 13 maart t/m 1 april

Eric Beets en Ben Oldenhof
van 20 maart t/m 7 april

Aad Hoetjes en Marieke de Preter
van 27 maart t/m 14 april

KCB Tentoonstelling INTERMEZZO II


KCB Tentoonstelling INTERMEZZO II 29 maart 2013

Wat een prachtwanden!


In de tentoonstellingszaal van Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) maakt Rimus van de Peppel de muren weer prachtig wit: gaatjes vullen en mooi wit schilderen. Wat een fantastische muren om het werk van de kunstenaars te exposeren. Plakken en spijkeren alles is mogelijk.
Dat is ook het geval in het Singermuseum in Laren waar ik de tentoonstelling COBRA TOT DUMAS, Collectie De Heus-Zomer, bezocht.
Ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam was dat altijd al mogelijk. Misschien dat dat ooit nog kan in dat prachtige nieuwe Museum Kranenburgh in Bergen NH?

Aan de wand hangt werk van Gerda Kruimer.


Kranenburgh Open Dagen in januari 2013


Kranenburgh Culturele Buitenplaats Bergen

Slideshow duurt 5 minuten klik op foto >>>

"In 2000 hebben het KCB en SBK het initiatief genomen voor een nieuw centrum voor kunst en cultuur waarin de bestaande organisaties KCB-SBK, NHKC, Kranenburgh en Sterckenhuis zouden gaan samenwerken aan een gemeenschappelijke meerwaarde. Dat intitiatief werd in 2002 nader uitgewerkt in de eveneens gezamenlijke nota Kunstcentrum Bergen.
In 2006 kreeg het initiatief vastere vorm met de ondertekening van een Intentieverklaring waarin de deelnemende organisaties en de gemeente Bergen zich vastlegden op het operationeel hebben van de gezamenlijke organisatie in 2007.
Daarin werd ook de beoogde meerwaarde van het nieuwe centrum vastgelegd niet alleen de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw met een breed inzetbare expositieruimte en de zo broodnodige podiumfunctie, maar vooral ook de creatieve en educatieve broedplaatsfunctie."

Bron: Het KCB en Nieuw Kranenburgh, bestuurlijke verantwoording.
Opgesteld door het bestuur van het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB),17 januari 2013.

In de maand juli 2013 heeft het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) het hele gebouw ter beschikking voor een grote ledententoonstelling.

Gedurende oktober-december 2013 zal de openingsmanifestatie plaatsvinden.


Zie ook: www.kranenburgh.nl


Kranenburgh Gebouw


Kranenburgh Culturele Buitenplaats Bergen

Slideshow van het gebouw. Klik op foto >>>
Duur 2 minuten

Zie ook: www.kranenburgh.nl


KCB Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden 2013


Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden, 2013

6 januari 2013 t/m 10 februari 2013

Foto's van de opening en de nieuwjaarsreceptie.


Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden, 2012


Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden, 2012

Op de foto links: Gedichten van Ruud Osborne
Midden en rechts: Foto's van Peter H. Toxopeus


Salon van Nieuwe Leden KCB, 2013, Denise Holtkamp


Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden, 2013
6 januari 2013 t/m 10 februari 2013
Plein 7
1861 JX Bergen NH
Telefoon 072-5894195

Afbeelding: Noors Landschap, 2011 van Denise Holtkamp

Exposanten zijn:
Yvonne Alting, Jaap Borgers, Moniqué Bruin, Theresa Ferket, José van Gennip, Denise Holtkamp, Ton Mulders. Talitha Schiffer, Willem Scholten


KCB Tentoonstelling 2012


KCB Tentoonstelling Salon van Nieuwe Leden 2012, januari 2012
GEDICHT TOT LIED - 15 DECEMBER 2012


Op zaterdag 15 december 2012 werden in het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) het boekje en de CD “Gedicht tot Lied” gepresenteerd.

Een rijk geïllustreerd boekwerk met een CD als bijlage. In het boek staan de gedichten, info over spelers en dichters en veel foto’s gemaakt door Peter H. Toxopeus.
Simeon ten Holt, Begrafenis/Funeral: 3 dec 2012


De Nederlandse componist Simeon ten Holt geboren te Bergen (N-H) op 24 januari 1923 is op 25 november 2012 in het ziekenhuis in Alkmaar overleden.
Begrafenis van Simeon ten Holt in Bergen NH
3 december 2012

Zie ook: Simeon ten Holt, Begrafenis / Funeral: 3 dec 2012


SIMEON TEN HOLT: COMPONIST - COMPOSER 2011


Colette Noël en Simeon ten Holt in de Ruïnekerk te Bergen N-H, 2009
Boekpresentatie van Het woud en de citadel - Memoires van een componist

Links/Liens:
www.simeontenholt.com
www.dofoundation.com/Simeon ten_Holt.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Simeon ten_Holt


GARE DU NORD, Nederlandse Fotografen in Parijs


FOTOMUSEUM DEN HAAG, 2011

Cliquez à l'image

PARIS-GARE DU NORD, PHOTOGRAPHES NÉERLANDAIS À PARIJS 1900-1968
La Haye, le 22 novembre, 2011

Visite de Ata Kandó, Bert van der Elsken et Peter H. Toxopeus (Photos) à l'exposition

Bezoek van Ata Kandó, Bert van der Elsken en Peter H. Toxopeus (Foto's) aan de fototentoonstelling PARIS-GARE DU NORD, NEDERLANDSE FOTOGRAFEN IN PARIJS 1900-1968
Ontvangst door Wim van Sinderen, conservator van de tentoonstelling
Den Haag, 22 november 2011

Fotomuseum den Haag: www.fotomuseumdenhaag.nl

PARIS-GARE DU NORD, PHOTOGRAPHES NÉERLANDAIS À PARIJS 1900-1968
La Haye, le 22 novembre, 2011


VISITEZ PARIS


Visitez Paris cliquez sur la photo.

Sous le pont Mirabeau..., les poètes !
Le Poème: LA SEINE A RENCONTRÉ PARIS de Jacques Prévert
Poème de Jacques PRÉVERT dit par Serge REGGIANI.
La Seine a rencontré Paris (1957) - YouTube
EUROPEAN FOUNDATION - JORIS IVENS La Seine a rencontré Paris


KCB Tentoonstelling 2011


KCB Tentoonstelling Foto/suggestie 2011, oktober/november

Tentoonstelling Foto/suggestie 2011


Art Presentations

Click here to go directly to the Art Presentations

Armando, Boekpresentatie in de Eerste Bergensche Boekhandel, 2011
Anton Dekker, DRAAISTROOM, Tentoonstelling, 2011
Gert Engels, Salon, 2010
Gerda Förster en Manuel Kurpershoek, Eerste Bergensche Boekhandel, 2011
Simeon ten Holt, erelidmaatschap KCB, 2012
Simeon ten Holt, begrafenis, 2012
Simeon ten Holt, Het woud en de citadel, boekpresentatie, 2009
Ata Kandó, Gare du Nord, Fotomuseum Den Haag, 2011
KCB, Onder de leden tentoonstelling, in Kranenburgh, Finisage, 2013
KCB, Onder de leden tentoonstelling, in Kranenburgh, 2013
KCB, Onder de leden tentoonstelling, in Kranenburgh, Peter H. Toxopeus, Foto's, 2013
KCB, Onder de leden tentoonstelling, in Kranenburgh, Beeldhouwers brengen hun werk, 2013
KCB, Discussiesalon: Hoezo kunstenaar?, 2012
KCB, Een Vloeibaar Evenwicht, 2012
David Kouwenaar, erelidmaatschap KC, 2012
Kranenburgh, Nacht van de poëzie, 2014
Kranenburgh Opendagen, 2013
Kranenburgh, Opening Kunstuitleen, 2013
Ton Mulders, Museum Kranenburgh, 2013
A. Roland Holst Prijzen: 12 mei 2012, Jacob Groot en Peter Bes in Ruïnekerk, 2012
A. Roland Holst Prijs: 12 mei 2012, Tentoonstelling Peter Bes in het KCB, 2012
A. Roland Holstlezing door Jan van der Vegt, 2014
Kees van Unen, 2009


SLIDESHOWS


Bezoek a.u.b. ook onderstaande Slideshows
Veuillez trouver ci-joint les Slideshows
We kindly invite You to visit also these Slideshows


Lezing i.v.m. Kunst10Daagse te Bergen NH


2012 Kunst10Daagse in Bergen N.-H.
, 19-10 tm 28-10, Huis De Rekere, solotentoonstelling
Lezing in verband met de Kunst10Daagse
Conférence à cause l'exposition: Kunst10Daagse
Lecture in connection with the exposition: Kunst10Daagse


Berlijn, 30 juli 2012


Berlijn, 30 juli 2012


Holocaust-Denkmal Berlijn


Holocaust-Denkmal für die ermordeten Juden Europas
Berlijn, 10 mei 2005
Ontworpen door de Amerikaanse architect Peter Eisenman
(C) Photos: 30 juli 2012


Fotodialogen


Fotoboek
Fotodialogen
2011


Noorwegen / La Norvège / Norway


Stavanger, Sandness, Skundeneshavn, Kvassheim, Brusand, Skjeivik


Noorwegen / la Norvège / Norway


Stavanger, Brusand, Skjeivik.


Sporen/Traces


Fotoboek
Sporen - Traces
2011


Terras/Terrasse/Terrace


Terras/Terrasse/Terrace


Tournon sur Rhône


Fabriek/Usine/Factory


Trouvé au bord de la mer


Ce livret contiendra 50 photos en couleur avec des textes originaux créés lors de quelques visites à Trouville-sur-Mer (la Normandie).
Il a paru en édition de poche de luxe, au format 15 x 15,5 cm, le nombre de pages étant de 108.

© Tous drois réservés, Peter H. Toxopeus,
Amsterdam/Trouville-sur-Mer, 2003

Uitverkocht / Épuisé / Out of print


Trouville-sur-Mer


Site de la ville Trouville-sur-Mer: www.trouville.fr
Site de l'Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer: www.trouvillesurmer.org


HISTOIRE / GESCHIEDENIS: NARITA STUDIOCAMERA


INFORMATIE NARITA STUDIOCAMERA
lumineus.pdf [24 KB]

Link /Lien http://fotografiemuseum.blogspot.nl/


Denise Holtkamp: BEELDEND WERK


Aquarellen, gouaches, schilderijen, collages en kunstkaarten
Aquarelles, gouaches, tableaux, collages et cartes d'arts
Landschappen, Portretten, Bloemen
Paysages, Portraits, Fleurs

Zie ook haar eigen website - Just visit also her own website
www.deniseholtkamp.nl


Photo Index